واحد تشکیلات

۳۷سال از مجاهدت های جوانان انقلاب می گذرد، جوانانی که جان برکف قدم در راهی نهادند که سرانجامش آزادی و استقلال بود؛ آزادی و استقلالی که تنها با لفظ زیبای جمهوری اسلامی تحقق می یافت.
اما اینک ما نسل سومی ها مسئولیت به جا مانده از آن رشادت ها را بر دوش گرفته ایم تا جویباری شویم برای آبیاری لاله های سرزمینمان.

در این راه جامعه اسلامی دانشجویان که یک تشکل سیاسی فرهنگی ارزشی است با تبعیت از رهنمون های نائب امام زمان(ع)، در برآورده ساختن آرمان های امام راحل و شهدای راهش تلاش می کند. بدین منظور واحد تشکیلات که از زیرمجموعه های این تشکل است در راستای این هدف متعالی ، تمام توانش را به کار گرفته و در حیطه وظایفش که به شرح ذیل می باشد فعالیت دارد:

۱٫پیگیری امور سازمانی و درون تشکیلاتی
۲٫ تهیه و نگهداری اطلاعات عضویت اعضا
۳٫ مدیریت امور شناسایی ،جذب  وسازماندهی  نیرو ها
۴٫ آموزش تشکیلاتی اعضا  به منظور سازماندهی فعالیت در واحد های مختلف
۵٫ ارتباط پیگیر و مستمر با اتحادیه
۶٫ حضور در مجمع و جلسات اتحادیه
۷٫  ارتباط گیری با واحد تشکیلات دیگر دفاتر
۸٫ حضور مستمر در جلسات شورای مرکزی و ارائه طرح ها و برنامه های پیشنهادی
۹٫ تشکیل کمیسیون واحد تشکیلات
۱۰٫ نظارت بر برگزاری ماهیانه کمیسیون واحد تشکیلات و دریافت برنامه ها از اعضا

امید است با عنایات خداوند متعال آنگونه که شایسته است عمل کنیم.